16. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ KAZANAN BİLDİRİLER

(GENÇ AKADEMİSYENLERE ALTINYILDIZ CLASSICS FİRMASI BİR TAKIM ELBİSE HEDİYE ETMİŞTİR)

(LİSTEDE BULUNAN 6 BİLDİRİ DE EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTIR, BİLDİRİLER ARASINDA DERECELENDİRME BULUNMAMAKTADIR).

  • “Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma” İrem San (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Doç. Dr. Murat Yalçıntaş (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü) ALTIN YILDIZ CLASSICS ÖDÜLÜ: İrem SAN
  • “Sosyal Güç Kaynakları ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişkilere Yönelik Cinsiyet Perspektifinden Bir Araştırma”, Araş. Gör. Deniz Dirik (Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü), İnan Eryılmaz (Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Doç. Dr. Asena Altın Gülova (Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü) ALTIN YILDIZ CLASSICS ÖDÜLÜ: İnan ERYILMAZ
  • Futbol Kulüplerinin Sportif Başarısı İle Borsa Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi”, Araş. Gör. Dr. Çağatay Orçun (Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü) ve Araş. Gör. Ahmet G. Gençyürek (Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü) ALTIN YILDIZ CLASSICS ÖDÜLÜ: Araş. Gör. Ahmet G. GENÇYÜREK
  • “Otomobil Endüstrisinde İnovasyon Yeteneği Kaynaklarının Ağırlıklandırılması: AHP Yaklaşımı İle Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Sima Nart (Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Samet Güner (Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi) ve Doç. Dr. Senem Nart (Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi) ALTIN YILDIZ CLASSICS ÖDÜLÜ: Yrd. Doç. Dr. Samet GÜNER
  • “Kuşakların İnternet Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Online Anlık Satın Alma Eğilimine Etkisi”, Yrd. Doç. Dr. Oya Eru (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu), Arş. Gör. Süleyman Çelik (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) ve Prof. Dr. Ruziye Cop (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü) ALTIN YILDIZ CLASSICS ÖDÜLÜ: Arş. Gör. Süleyman ÇELİK
  • “Tüketim Değerleri, Satın Alma Niyeti Ve Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Fonksiyonel Gıdalar Üzerine Bir Çalışma”, Prof. Dr. Fatma Demirci Orel, (Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü) Arş. Gör. Merve Bozdemir (Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü) ve Naz Demirkılıç (Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü) ALTIN YILDIZ CLASSICS ÖDÜLÜ: Arş. Gör. Merve BOZDEMİR