KONGRE NİHAİ PROGRAMI
Kongre programını indirmek için tıklayınız.

4 MAYIS PERŞEMBE

09.00-16.00 Kayıt
10.30-11.15 Açılış Konuşmaları  (LİLYUM 1)
11.15-12.30 Açılış Oturumu – İNOVASYON ve İŞ DÜNYASI-  (LİLYUM 1)

Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN, Gazi Üniversitesi (Oturum Başkanı)

Alper ALHAT, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı

Oktay SARITOP, Migros Ticaret A.Ş. Ege Bölge İK Planlama ve Seçme Yerleştirme Yöneticisi

12.30-14.00            ÖĞLE YEMEĞİ

 

14.00-15.10    Paralel Oturumlar I (Salon: LİLYUM 1)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Canan AY

Tüketim Değerleri, Satın Alma Niyeti ve Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Fonksiyonel Gıdalar Üzerine Bir Çalışma Prof. Dr. Fatma Demirci Orel,  Araş. Gör. Merve Bozdemir ve Naz Demirkılıç
Kızım Olmadan Asla: Anne Kız Tüketim Pratikleri Ve Narsisizm Kapsamında Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Şenay Sabah
Bir İktidar Alanı Olarak Çevrimiçi Gözetleme ve İlgili Tüketici Tutumları Prof. Dr. Ayla Özhan Dedeoğlu ve Araş. Gör. Miray Baybars

 

14.00-15.10    Paralel Oturumlar I (Salon: LİLYUM 2)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülpınar KELEMCİ

Perakendecilikte Omni-Kanal Uygulamaları: Lojistik Faaliyetlere İlişkin Zorluklar ve Engeller Doç. Dr. İpek Kazançoğlu, Doç. Dr. Keti Ventura ve Araş. Gör. Çağlar Aktepe
Tüketici Yenilikçiliği Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkide Güven ve Riskin Düzenleyici Etkisi: Instagram Dükkan Uygulamasına Yönelik Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Fatih Koç, Yrd. Doç. Dr. Caner Giray Ve Yrd. Doç. Dr. Yener Girişken
İnternet Tabanlı Hizmetlerin Tüketici Yönlü Kalite Algılarının Bulanık Vikor Yöntemi İle Belirlenmesi: Havayolu Firmaları Üzerine Bir Çalışma Öykü Hazal Aral, Sinem Hasret Özer, Dilek Turunçoğlu, Araş. Gör.Dr. Ali Erhan Zalluhoğlu , Doç. Dr. Burcu Aracıoğlu

 

14.00-15.10    Paralel Oturumlar I (Salon: LİLYUM 3)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Elif OKAN YOLBULAN

İzmir İli Karşıyaka İlçesindeki Kentsel Dönüşüm Proje Planlamacılarına Yönelik Nitel Bir Araştırma Dr. Erman Tümtürk ve Araş. Gör. Dr. Ayça Tümtürk
Derinlemesine Görüşme Yöntemiyle Tekel Tarihine Yolculuk: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Örneği Prof. Dr. Akif Tabak, Damla Kavruk, Hüseyin Emre Coşkun ve Yasemin Samur
Osmanlı Döneminde Deniz Ticaretinin Kültürlerarası İletişim Yoluyla Sosyo-Ekonomik Yaşama Etkisi: Smyrna Örneği Doç. Dr. Nesrin Ada, Aslı Ercan, Osman Can Ergül, Baturalp Balcı

 

14.00-15.10    Paralel Oturumlar I (Salon: LİLYUM 4)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN

İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyetin Etkisi: Türkiye Üniversiteleri Örneği Araş. Gör. Dr. Burcu Şentürk, Doç. Dr. Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü ve Prof. Dr. Jülide Kesken
Duygusal Emeğin İş Stresi Üzerine Etkisinde Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü: Hemşireler Üzerine Bir Uygulama Prof. Dr. Atılhan Naktiyok, Arş. Gör. Göknur Ersarı ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Turan
İşlevsel Olmayan Kariyer Düşüncelerinin Kariyer Motivasyonu Üzerindeki Etkisi Prof. Dr. Uğur Yozgat, Araş. Gör. Pınar Sarp ve Araş. Gör. Tuğçe Kumral

 

14.00-15.10    Paralel Oturumlar I (Salon: LİLYUM 5)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Nejat BASIM

Girişimcilik Yöneliminin Firma Kabiliyetlerine Olan Merkezi Artırıcı Etkisi ve Bu Kabiliyetler Arasındaki İlişkiler Araş. Gör. Ayça K. Hızarcı, Prof. Dr. Alev Katrinli ve Prof. Dr. Ömür Neczan Özmen
Gelişen Bir Ekonomide Göçmen Girişimciliği: Türkiye Örneği Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır ve Selim Can Göncü
Girişimcilik Yazını: Türkiye’deki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme Prof. Dr. Himmet Karadal, Neslihan Duman ve Yrd. Doç. Dr. Muhammet Saygın

 

15.10-15.30     KAHVE MOLASI

 

15.30 – 16.50    Paralel Oturumlar II (Salon: LİLYUM 1)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nesrin ADA

İnovasyon Ekosistemi Ve Kapasitesi: Asya Üçlüsü ve Türkiye Karşılaştırması Araş. Gör. Büşra Gezikol ve Yrd. Doç. Dr. Umut Sanem Çitçi
Uzakyol Güverte Zabiti Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Seviyelerinin Ölçülmesi Araş. Gör. Ramazan Özkan Yıldız, Araş. Gör. Esra Baran, Araş. Gör. İlke Sezin Ayaz, Araş. Gör. Oytun Cebeci ve Araş. Gör.  Burhan Kayıran
Otomobil Endüstrisinde İnovasyon Yeteneği Kaynaklarının Ağırlıklandırılması : AHP Yaklaşımı ile Bir Değerlendirme Prof. Dr. Sima Nart, Yrd. Doç. Dr. Samet Güner ve Yrd. Doç. Dr. Senem Nart
Markalaşmanın Uluslararasılaşmaya Etkisi: Turquality Örneği Öğr. Gör. Tansu Özbaysal ve Prof. Dr. Meltem Onay

 

15.30 – 16.50    Paralel Oturumlar II (Salon: LİLYUM 2)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Türker SUSMUŞ

Aşırı/ Yetersiz Tepki Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Işın Dizdarlar ve Reyhan Can
İnovasyon ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: BIST Teknoloji Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Dilek Demirhan ve Doç. Dr. Burcu Aracıoğlu
Yatırımcı Güveni Sağlamak Açısından Türk Firmaları Ne Kadar İstekli? Bıst-100 Gelişen İşletmeler Pazarında Yer Alan Firmaların Analizi Prof. Dr. Sabri Burak Arzova ve Prof. Dr. Sinan Aslan
BIST 100 Endeksine Kayıtlı Şirketlerin Hisse Senedi Fiyatları Ve Finansal Oranları Arasındaki İlişkinin Veri Madenciliği Teknikleri Aracılığıyla İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Levent Boran

 

15.30 – 16.50    Paralel Oturumlar II (Salon: LİLYUM 3)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Keti VENTURA

Türkiye’de Sürdürülebilirlik İçin Yeni Bir Yol: Sürdürülebilir Taraftar Araş. Gör. Metehan İğneci ve Araş. Gör. Melih Tütüncüoğlu
İşletmelerin Çevresel Sürdürülebilirlik Göstergelerine Yönelik Farklı Bir Değerlendirme: Modifiye Edilmiş Dijital Mantık (MDL) Yrd. Doç. Dr. Gülsün Nakıboğlu ve Yrd. Doç. Dr.  Berna Bulğurcu
Sürdürülebilir Gıda Tüketimi ve Gıda Güvenliği Konularında Tüketici Tutumlarının Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma Beren Gürler, Prof. Dr. Sima Nart ve Prof. Dr. Remzi Altunışık
1994 – 2016 Yılları Arasında Türkiye’de Sürdürülebilirlik Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma Araş. Gör. Esra Baran ve Araş. Gör. İlke Sezin Ayaz

 

15.30 – 16.50    Paralel Oturumlar II (Salon: LİLYUM 4)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek ZAMANTILI NAYIR

Tersine Mentorluk Üzerine Kavramsal Bir İnceleme Araş. Gör. Samet Özdemir ve Prof Dr. Kadir Ardıç
Temel Benlik Değerlendirmeleri ile Duygusal Emek Arasındaki İlişkide Mesleki Özdeşleşmenin Aracı Rolü: Öğretmenler Üzerinde Kesitsel Bir Araştırma Dr. Ufuk Başar ve Prof. Dr. H. Nejat Basım
Satış Örgütlerinde Rol Model Olmanın Güven, İş Tatmini ve Performans Arasındaki İlişki: Türkiye’de Ampirik Bir Çalışma Fatih Güngör, Hande Begüm Bumin Doyduk ve Doç. Dr. Elif Okan Yolbulan
Algılanan Örgütsel Prestijin İşgören Proaktif Davranışı Üzerindeki Etkisi: Acil Durum Yönetimi İşgörenleri Üzerine Bir Uygulama Dr. M. Gökhan Bitmiş, Prof. Dr. Azize Ergeneli ve  Dr. Fuat Oktay

 

15.30 – 16.50    Paralel Oturumlar II (Salon: LİLYUM 5)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sezer KORKMAZ

Eril Mahrem: Beyazyaka Çalışanların Giyim Kodları Üzerine Bir Araştırma Araş. Gör. Ayşe Karaçizmeli, Prof. Dr. Ayla Özhan Dedeoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Elif Üstündağlı Erten
Basılı Reklamların Gücünü Cinsiyet Ve Gürültü Etkiler Mi? : Göz Takip Sistemi İle Uygulama Yrd. Doç. Dr. Deniz Akgul
Marka Kişiliği Algısının Ölçümünde EEG Yöntemi Prof. Dr. Ayşe Sevgi Öztürk,         Yrd. Doç. Dr. Nurcan Yücel Ve  Öğr. Gör. Talha Bayır
Üniversite Öğrencilerinin Para Etiği ve Markalara Yükledikleri Anlam Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Ahu Ergen ve Yrd. Doç. Dr. Burcu İnci

 

15.30 – 16.50    Paralel Oturumlar II (Salon: LİLYUM 6)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Tedarikçi Değerlendirme ve Sipariş Miktarı Belirleme Problemi İçin Bulanık Bir Yaklaşım Araş. Gör. Fatma Demircan Keskin , Araş. Gör.  Yunus Kaymaz, Araş. Gör. İnanç Kabasakal ve Prof. Dr. Haluk Soyuer
İç Kalite Kontrol Süreçlerindeki Nicel ve Nitel Analizlerde Altı Sigma Araçlarının Kullanılarak Tutarlılığın Arttırılması: Tekstil Laboratuvarında Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. M. Şebnem Ensari ve Şebnem Ateş
Gezgin Satıcı Probleminin Çözümünde Genetik Algoritmanın Parametrelerinin İncelenmesi Prof. İpek Deveci Kocakoç ve Araş. Gör. Meryem Pulat
İmalat Yapan İşletmelerin Sürekliliklerine Yönelik Bir Analiz Ersan Sezgin ve Ali Tayyar Eray

 

16.50-17.10     KAHVE MOLASI  

 

17.10-18.30 Paralel Oturumlar III (Salon: LİLYUM 1)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek  DEMİRHAN

İşletmelerin Finansmana Erişimi Sorunu Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Hasan Karakılıç
İşletme Grupları Düzeyinde Stratejik Analiz: Doğuş Grubu Örneği Araş. Gör. Serhat Türken
Değişen Rekabet Anlayışı ve Sürdürülebilirliğin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki İşletmelerin Etkinliğinin Araştırılması Araş. Gör. Dr. Yasemin Hancıoğlu ve Araş. Gör. Dr. Serap Pelin Türkoğlu
İhracat Bağlamında Kaynak Temelli Yaklaşım Üzerine Bir Derleme Çalışması Araş. Gör. İlayda İpek

 

17.10-18.30 Paralel Oturumlar III (Salon: LİLYUM 2)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU

Türk Forwarder İşletmelerinde, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunlarının En Çok Çalıştığı Pozisyonlara Yönelik Bir İş Analizi Uygulaması Araş. Gör. Ramazan Özkan Yıldız, Araş. Gör. Burhan Kayıran ve Araş. Gör. Sevde Türkdönmez
Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Korunması Yrd. Doç. Dr. Esin Gürbüz Güngör
Türkiye’deki Konteyner Limanlarında Personel Seçim Kriterleri Araş. Gör. Oytun Cebeci, Araş. Gör. Ramazan Özkan Yıldız ve Berkay Türen
Türkiye’de Firmalarının Stratejik Pozisyon ve Aksiyonlarının Değerlendirmesi Doç. Dr. A. Zafer Acar ve Araş. Gör. Pınar Gürol

 

17.10-18.30 Paralel Oturumlar III (Salon: LİLYUM 3)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU

Tüketici Değerinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Türk Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Eda Yaşa Özeltürkay
Ünlülerin Tüketici Temelli Marka Denkliğinin İncelenmesi:  Kıvanç Tatlıtuğ Örneği Doç. Dr. Gülpınar Kelemci ve Araş. Gör. Gözde Güsan
Tüketici Karar Verme Stili İle Düşünme Stili İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Okan Yaşar ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sundu
Türk Lojistik Sektöründe Marka Denkliğinin Ölçülmesi Yrd. Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak

 

17.10-18.30 Paralel Oturumlar III (Salon: LİLYUM 4)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömür ÖZMEN

Mesleki Özdeşleşmeyi Tahminleyen Değişkenlerin Lojistik ve Hiyerarşik Regresyon Aracılığıyla Belirlenmesi Doç. Dr. Tuna Uslu
Örgütsel Bağlılık Konusunda Uluslararası Yazına Yönelik Bibliyometrik Atıf Analizi Tayfun Çaylan ve Prof. Dr. Meltem Onay
Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Rolü Doç. Dr. Hakan Turgut, Doç. Dr. Semih Soran ve Yrd. Doç. Dr. M. Fikret Ateş
Sağlık İşletmelerinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Algıları Öğr. Gör. Halil Soyal ve Yrd. Doç. Dr. Onur Yarar

 

17.10-18.30 Paralel Oturumlar III (Salon: LİLYUM 5)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Ve Hasta Memnuniyeti: Konya İli Kamu ve Özel Hastaneler Örneği Yrd. Doç. Dr.Hasan Gedik ve Şeyda Tuncer
“Kefenin Cebi Var Mı?”: Cenaze Hizmetleri Sektörünün Hizmet Pazarlaması Perspektifi ile İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Özkan
Müşteri Deneyimi Haritaları: Türk Hava Yolları Örneği Yrd. Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin,   Aydan Savıcı ve Furkan Polat
Konaklama Sektörü Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının Ölçülmesi: Brown, Mowen ve Donavan (2002) Ölçeğinin Türkçe Geçerlemesi Prof. Dr. Oya SEYMEN ve Mehmet ÇOBAN


 

5 MAYIS CUMA

09.00-16.00            Kayıt

10.00 – 11.00        Paralel Oturumlar IV (Salon: LİLYUM 1)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK

Futbol Kulüplerinin Sportif Başarısı ile Borsa Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi Araş. Gör. Dr. Çağatay Orçun ve Araş. Gör. Ahmet G. Gençyürek
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu İle İşletmelerin Finansal Performansları Arasındaki İlişkinin Altman Z Skor Modeli Aracılığı İle İncelenmesi İrem Doğan, Celil Duman ve Doç. Dr. Nilgün Kayalı
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının Türkiye’de Yaygın Bir Şekilde Kullanılmamasının Nedenleri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Kürşat Yalçıner ve Erkan Ertürk

 

10.00 – 11.00        Paralel Oturumlar IV (Salon: LİLYUM 2)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sinan NARDALI

Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Sermaye İlişkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Mustafa Boz, Araş. Gör. Buket Buluk ve Sevgün Aysu
Instagram Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Öğr. Gör. Dr. Gülmüş Börühan, Öğr. Gör. Dr. Pervin Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu
Sosyal Medya, Marka Toplulukları İçin Sosyalleşmeyi Öldürüyor Mu? Araş. Gör. Seyfettin Anmaç

 

10.00 – 11.00        Paralel Oturumlar IV (Salon: LİLYUM 3)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut PAKSOY

Otantik Liderlik Anlayışının Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyetiyle İlişkisi: Enerji Sektöründe Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Yunus Zengin, Doç. Dr. Erdoğan Kaygın ve Öğr. Gör. Deniz Bağcıoğlu
Dönüşümcü Liderlik ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması Yrd. Doç. Dr. Nurcan Hakan Çıraklar ve Araş. Gör. Sedef Gülsüm Aksu
Hizmetkar Liderlik ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Hava Yolu Şirketi Örneği Feyza Eren ve Doç. Dr. Murat Yalçıntaş

 

10.00 – 11.00        Paralel Oturumlar IV (Salon: LİLYUM 4)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sima NART

Bilgi Ataletinin Karar Verme Tarzına Etkisi Doç. Dr. Mustafa Fedai Çavuş ve Nazmiye Ülkü Pekkan
IIRC Veritabanında Yer Alan Hizmet İşletmelerine Ait Raporların Entegre Raporlama İlkeleri Açısından İncelenmesi Hakan Aracı ve Öğr. Grv. Filiz Yüksel
Havayolu Endüstrisinde Self Servis Teknolojileri ve Toplam Kalite Yönetiminin Y Nesli ile Entegrasyonu Yrd. Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin, Doç. Dr. Tuna Uslu, Aydan Savıcı ve  Furkan Polat

 

10.00 – 11.00        Paralel Oturumlar IV (Salon: LİLYUM 5)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İge PIRNAR

İçsel Pazarlamanın Temel Unsurlarının Değerlendirilmesi: Bir İçerik Analizi Araş. Gör. Esra Baran ve Yrd. Doç. Dr. Gamze Arabelen
Satış Sonrası Hizmet Kalitesinin Tüketici Tercihleri Üzerinde Etkisi: Bolu İlinde Örnek Bir Araştırma Prof. Dr. Sezer Korkmaz ve Türkan Serin
İzlenim Yönetimi Lüks Tüketime Etki Eder mi? Kültürün Rolü Prof. Dr. Alev Katrinli, Doç. Dr. Figen Yesilada, Öğr. Gör. Itır Ceren Oksal ve Begüm Yetişer
Marka Kişiliği Algısı: Sosyal Medya Markalarının Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Yücel ve      Öğr. Gör. Melike Halifeoğlu

 

10.00 – 11.00        Paralel Oturumlar IV (Salon: LİLYUM 6)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uğur YOZGAT

Sanal Kaytarma Konusunda Yapılmış Akademik Çalışmaların İçerik Analizi Araş. Gör. Andaç Toksoy
Yönetim Yazınındaki Nörobilim Çalışmalarına Genel Bakış Araş. Gör. Hakan Erkal , Araş. Gör. Ceren Deniz Tatarlar, Prof. Dr. Jülide Kesken
Türk Yazınında Değişim Yönetimi Alanında Yapılan Araştırmaların Odak ve Kapsam Bakımından İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Gül Eser

 

11.00-11:15 KAHVE MOLASI

 

11.15-12.15  Paralel Oturumlar V (Salon: LİLYUM 1)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tuna USLU

İnsan Kaynakları Bilgi Sistem Yazılımlarının Uyarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar:   Etkin Tıbbi Cihazlar Vaka Çalışması Analizi Doç. Dr. Burak Çapraz ve Barış Ünlü
İnsan Kaynakları Uygulamaları Yönetimi Konusunda Yapılan Tezlerin İçerik Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi Burcu Yiğit ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Bozkurt
Grafik Tasarımcı İstihdamına Yönelik Ulusal/Yerel İşletmelerin Beklentileri: Türkiye’de İş Bulma Web Siteleri Üzerinden Mesleki İş İlanlarına Yönelik Analiz Dr. Cem Güzeloğlu

 

11.15-12.15  Paralel Oturumlar V (Salon: LİLYUM 2)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK

Politik Yeti, Lider-Üye Etkileşimi ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma İnan Eryılmaz, Araş. Gör. Deniz    ve Doç. Dr. Asena Altın Gülova
Gruplarda Bağlılık ve Uyum Kavramı Üzerine Bir Çalışma Prof. Dr. Ünsal Sığrı
Ulusal İşletmecilik İle Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongrelerinde Yayımlanan Araştırmaların Bibliyometrik Profili: Stratejik Yönetim Yazını Üzerine Bir İnceleme Arş. Gör. Dr. Yasemin Hancıoğlu ve Arş. Gör. Dr. Erol Tekin

 

11.15-12.15  Paralel Oturumlar V (Salon: LİLYUM 3)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN

Müşteri Vatandaşlık Davranışı Literatür Taraması Gamze Türkmen ve Doç. Dr. Sinan Nardalı
Taraftarlığın Lisanslı Ürün Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Doç. Dr. Nilgün Sarıkaya
Müşteri Sadakati Ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri (KSS): Kurumsal İmajın Aracılık Rolünün İncelenmesi Araş. Gör. Cevat Söylemez ve Doç. Dr. Aydın Kayabaşı

 

11.15-12.15  Paralel Oturumlar V (Salon: LİLYUM 4)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rıfat YILDIZ

Müze Deneyimi Boyutları: İstanbul Oyuncak Müzesi Örneği Prof. Dr. İbrahim Kırcova ve Öğr. Gör. Hasan Hüseyin Erdoğan
Kent Markalaşmasında Müzelerin Rolü ve İzmir Mega Müze Projesi Prof. Dr. İge Pırnar ve Sinem Kurtural Karakundakoğlu
Bir Yerel Kalkınma Modeli Olarak Slow City Hareketi Ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi: Akyaka Örneği Yrd. Doç. Dr. Aslı Karataş ve Delfin Günay

 

11.15-12.15  Paralel Oturumlar V (Salon: LİLYUM 5)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jülide KESKEN

Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma İrem San ve Doç. Dr. Murat Yalçıntaş
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otelcilik Sektöründe Bir Araştırma Doç. Dr. Mustafa Boz, Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Özkan ve Prof. Dr. Şule Aydın Tükeltürk
Örgütsel Değişim Sürecinde Akademisyenlerin Değişime Açıklığının Örgütsel Bağlılıkları ile İlişkisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Örnek Uygulama Yrd. Doç. Dr. M.Şebnem Ensari, Yrd. Doç. Dr. Gaye Özçelik ve Hazal K. Alay


12.30-14.00        ÖĞLE YEMEĞİ

 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: LİLYUM 1)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ünsal SIĞRI

Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Rolü Doç. Dr. Hakan Turgut, Doç. Dr. Semih Soran ve Yrd. Doç. Dr. M. Fikret Ateş
“Whistleblowing” Yazınından Bir Kesit Doç. Dr. Hayat Ebru Erdost Çolak ve Araş. Gör. Esra Genç
Algılanan Birey-Örgüt Uyumu ile İşten Ayrılma Davranışı Arasındaki İlişkilerin Analizi: Bir Saha Çalışması Prof. Dr. Bilçin Tak Meydan, Gözde Aydın ve Nurşen Dağlı
Duygusal Emeğin İşe Yabancılaşmaya Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Uygulama Araş. Gör. Melike Artar ve Doç. Dr. İrge Şener

 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: LİLYUM 2)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruziye COP

Turizm Sektöründe Sosyal Medya Kullanım Etkinliğinin İyileştirilmesi: 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Bilge Karamehmet, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Aydın
Marka Kişiliğinin Marka İmajı ve Tatmin Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç. Dr. Erkan Yıldız
Tüketici Temelli Marka Değeri: Özel Markalı Ürünler Üzerine Bir Araştırma Araş. Gör. Nilay Bıçakcıoğlu, Araş. Gör. İlayda İpek, Prof. Dr. Musa Pınar ve Doç. Dr. Paul Trapp
Markaların Yaşadığı Krizlerde Online Medyanın Etkisi ve Otomotiv Sektörüne Yönelik Bir Araştırma Aslı Esener ve Yrd. Doç. Dr. Filiz Bozkurt Bekoğlu

 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: LİLYUM 3)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Canan MADRAN

Genç Tüketiciler, Tercih Ettikleri Markaların Sosyal Sorumluluk Projelerinin Farkında mı? Starbucks Örneği Yrd. Doç. Dr. Çağla Arıker
Ekonomik Kalkınma Açısından Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdam Yapısı: Marmaris Örneği Yrd. Doç. Dr. Aslı Karataş
Yaratıcı Endüstrilerde Sektörel Etkileşimin Analizi: İzmir Örneği Araş. Gör. Dr. Ali Erhan Zalluhoğlu , Aslı Diyadin, Araş. Gör. Cihat Karslı , Doç. Dr. Aykan Candemir
Endüstri 4.0 Devriminin Eğitime Getirdiği Sorumluluklar ve Muhasebe Eğitimine Entegresyonu Yrd. Doç. Dr. Emin Yürekli ve Abdulkadir Şahiner

 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: LİLYUM 4)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sinan ASLAN

İşletmeler ve Kurumsal Kaynak Planlama: İzmir’de Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Zehra Nuray Nişancı Ve Mustafa Sert
Hastane Tasarımında Kurucu Etkisi Aysun Doğan ve Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
Tarımsal Teşviklerden Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin İşletme Karlılığı ve Verimliliği Üzerine Etkisi: Manisa İli Uygulaması Öğr. Gör. Dr. Lale Demirlioğlu, Doç. Dr. Nilgün Kayalı ve Doç. Dr. Ayşe N. Yereli
Bir Örnek Olay İncelemesi: Mesleki Eğitimin Gelişiminde Simülasyon Uygulaması -Sanal İşletme Yrd. Doç. Dr. Feyza Dereköy Ve Yrd. Doç. Dr. Sena Erden Ayhün

 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: LİLYUM 5)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burak ÇAPRAZ

Perakendecilik Sektöründe Tüketicilerin Kasiyersiz Kasalara Adaptasyonunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Ümit Doğrul Ve Araş. Gör. Alaiddin Koşar
Lojistik Sektöründe Kadın Çalışanlara Yönelik Bir Analiz: İzmir Örneği Arş. Gör. Yunus Kaymaz ve Arş. Gör. Dr. Burcu Şentürk
İşyeri Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü Yrd.  Doç. Dr. M. Fikret Ateş, Doç. Dr. Hakan Turgut ve Doç. Dr. İsmail Tokmak
Sosyal Güç Kaynakları ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişkilere Yönelik Cinsiyet Perspektifinden Bir Araştırma Araş. Gör. Deniz Dirik, İnan Eryılmaz, Doç. Dr. Asena Altın Gülova

 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: LİLYUM 6)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN

Pazarlama Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odalarının Yeri ve Önemi Ege Bölgesi Örneği Merve Biçer ve Doç. Dr. Sinan Nardalı
Sosyal Medya Kullanıcılarının Markaya İlişkin Sosyal Medya Davranışları ve Marka Güveni ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. Zehra Bozbay, Araş. Gör. Cansu Türker ve Habib Mehmet Akpınar
Sosyal Medya Hesaplarının Web Sitelerinde Görünürlüğü: İtalya’nın En Değerli 50 Markası Örneği Araş. Gör. Dr. Aysun Kahraman
Lüks Pazarlama Ve Lüks Pazarlama’nın Sosyal Medya Üzerindeki Yansımaları: Vakko Örneği Araş. Gör. Duygu Çelebi ve Prof. Dr. İge Pırnar

 

15.20-15.45        KAHVE MOLASI

 

15.45-17.15  Paralel Oturumlar VII (Salon: LİLYUM 1)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabri Burak ARZOVA

Yatırımcı Duyarlılığının Pay Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkisi: BIST’te Bir Uygulama Doç. Dr. Sibel Fettahoğlu
İlk Halka Arzda Sıcak ve Soğuk Piyasalar Öğr. Gör. Nimet Çakır, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu ve

Doç. Dr. Hakan Kapucu

Döviz Kuru Müdahalelerinin Etkinliği: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Üzerine Bir Çalışma Araş. Gör. Mustafa Reha Okur

 

15.45-17.15  Paralel Oturumlar VII (Salon: LİLYUM 2)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR

Kuşakların İnternet Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Online Anlık Satın Alma Eğilimine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Oya Eru, Araş. Gör. Süleyman Çelik ve Prof. Dr. Ruziye Cop
Eğitim Hizmetlerinin Tutundurulması Bağlamında Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Önemi Sevda Taşkın ve Doç. Dr. Sinan Nardalı
Retro Pazarlama Etkinlikleri ve İlişkili Olduğu Çalışma Alanları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme Araş. Gör. Aylin Ecem Gürşen

 

15.45-17.15  Paralel Oturumlar VII (Salon: LİLYUM 3)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nilgün SARIKAYA

Ortak Tüketim Ekseninde Paylaşılan / Paylaşılamayan Varlıklar Ve Bireylerin Paylaşım Davranışlarını Etkileyen Faktörler Yrd. Doç. Dr. Hakan Kiracı
Ortaklaşa Kullanım: İki Taraflı Tüketici Rolü Dr. Tülay Korkmaz Devrani
Sağlıklı Ürün Satın Alma Niyetinin Belirleyicileri: İzmir İlinde Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Metehan Feridun Sorkun

 

15.45-17.15  Paralel Oturumlar VII (Salon: LİLYUM 4)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ

Algılanan Yıkıcı Liderlik Davranışlarının Çalışanların Psikolojik Sermayesi Üzerindeki Etkisi Serap Aktogan ve Doç. Dr. Güven Ordun
Örgütsel Stresin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Fatma Deniz GÜNDAY ve Doç. dr. Hatice Necla KELEŞ
Kültürel Zekanın Küresel Vatandaşlığa Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Dicle Türkoğlu ve Doç. Dr. İrge Şener

 

15.45-17.15  Paralel Oturumlar VII (Salon: LİLYUM 5)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Asena ALTIN GÜLOVA

Öznel İyi Oluşta Öz Kendilik Değerlendirmeleri, Duygusal Emek, Algılanan Stres ve İş Tatmininin Göreceli Etkileri: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Fatih Çetin, Yrd. Doç. Dr. Murat Güler ve Araş. Gör. Aybüke Basım
Kişilik Özellikleri, İzlenim Yönetim Taktikleri Ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ali Acaray ve Doç. Dr. Ayşe Günsel
İşletmelerde Yetenek Yönetiminin Duygu Düzenlemeye Etkisi Doç. Dr. Ali Şükrü Çetinkaya ve Araş. Gör. Fatmagül Karaçelebi

 

15.45-17.15  Paralel Oturumlar VII (Salon: LİLYUM 6)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN YILDIRIM

Algılanan Örgütsel Demokrasi İle Örgütsel Sessizlik Tutumlarının Etkileşimi: Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Çalışanları Üzerinde Araştırma Seda Çeken ve Doç. Dr. Hakkı Aktaş
Örgütlerde Kayırmacılığın İş Yüküne Etkisi Araş. Gör. Zehranur Sanioğlu ve Doç. Dr. Ali Şükrü Çetinkaya
Kurumların Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Bireysel İş Yükü Hesaplamasının Önemi: Bir Yerel Yönetim Kurumunda Pilot Çalışma Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, Dr. Yeliz Kocaman, Dr. İkbal Ece Dizbay ve Burcu Karaöz
Örgüt Tasarımında Çevresel Belirsizlik, Örgüt Yapısı ve İşletme Stratejilerinin İlişkisi Araş. Gör. Dr. Burcu Şefika Doğrul ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Doğrul


19.30-23.30        GALA YEMEĞİ


 

6 MAYIS CUMARTESİ

 

09.30 – 10.30 Paralel Oturumlar VIII (Salon: LİLYUM 2)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hatice Necla KELEŞ

Kültür Bağlamında Sosyal Değiş Tokuş: Kuramsal Bir Çalışma Araş. Gör. Esra Aydın
İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımı: İnsan Kaynakları Yöneticileri İle Nitel Bir Araştırma Doç. Dr. H. Şebnem Seçer ve Araş. Gör. Ayşenur Öktem Özgür
Kişi-İş Uyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisinde İşte Kendini Yetiştirmenin Aracı Etkisi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çırpan, Yrd. Doç. Dr. Pelin Vardarlıer ve Öğr. Gör. Ömer Erdem Koçak

 

09.30 – 10.30 Paralel Oturumlar VIII (Salon: LİLYUM 3)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Talha HARCAR

Yeni Bir Satış Promosyon Stratejisi: Dilediğin Kadar Öde Fiyatlandırması Öğr. Gör. Dilaysu Çınar ve Prof. Dr. İbrahim Kırcova
Akıllı Telefon Kullanıcılarının Ücretli Uygulama Satın Alma Niyetini Etkileyen Etkenler Yrd. Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel ve Doğukan Çudin
Strateji Tipleri İle Yenilik Performansı İlişkisinde Stratejik Karar Verme Hızının Şartlı Değişken (Moderatör) Etkisi Yrd. Doç. Dr. Ebru Beyza Bayarçelik, Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özşahin ve Yrd. Doç. Dr. Bora Yıldız
Sürdürülebilirlik Ekseninde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Karbon Ayak İzinin Hesaplanmasına  Yönelik Bir Araştırma Doç. Dr. Aylin Ünal ve Gül Binboğa

 

09.30 – 10.30 Paralel Oturumlar VIII (Salon: LİLYUM 4)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN

Bilgi Dönüşümü Sürecine Karşı Gösterilen Direnç Ve Sinizm Üzerinde Kişilik Özelliklerinin Etkisi Doç. Dr. Tuna Uslu ve Yrd. Doç. Dr. Aral Noyan
Bilgi Sistemlerinin Kurumsal Girişimcilik Üzerine Etkisi: Isparta Sağlık İşletmeleri Araştırması Öğr. Gör. Mehmet Kaplan ve Doç. Dr. Ali Şükrü Çetinkaya
Tüketicilerin Çevrimiçi İçeriklere Yönelik Bilgi Kalite Algılamalarında Biliş İhtiyacının Rolü Araş. Gör. Erdem Özkan
İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İşletme Dışından Temini Yrd. Doç. Dr. Sema Aydın ve Dr. Hasan Ali Kaplan


10.30-10.45  KAHVE MOLASI

 

10.45-11.30  Kapanış Oturumu: 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi’nin Değerlendirilmesi (LİLYUM 1)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut PAKSOY, Kültür Üniversitesi

 

12:00 – Otelden Çıkış