I. Orta Anadolu Kongresi 18-21 Ekim 2001 Nevşehir
Düzenleyen Kuruluş: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Rıfat YILDIZ
Tebliğ Sayısı: 41

II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi 17-19 Ekim 2002 Niğde
Düzenleyen Kuruluş: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ferhat ECER
Tebliğ Sayısı: 29

III. Ulusal Orta Anadolu Kongresi 29-30 Nisan 2004 Ankara
Düzenleyen Kuruluş: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kırşehir Meslek Yüksekokulu
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Remzi ÖRTEN
Tebliğ Sayısı: 8

IV. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi 13-14 Mayıs 2005 Ankara
Düzenleyen Kuruluş: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ
Tebliğ Sayısı: 32

V. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi 15-17 Haziran 2006 Tokat
Düzenleyen Kuruluş: Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Düzenleme Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ
Tebliğ Sayısı: 69

VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi 31 Mayıs-2 Haziran 2007 Kırıkkale
Düzenleyen Kuruluş: Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Tülin DURUKAN
Tebliğ Sayısı: 64

VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi 8-10 Mayıs 2008 Çorum
Düzenleyen Kuruluş: Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR
Tebliğ Sayısı: 94

VIII. Anadolu İşletmecilik Kongresi 7-9 Mayıs 2009 Manisa
Düzenleyen Kuruluş: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Canan AY
Tebliğ Sayısı: 84

IX. Ulusal İşletmecilik Kongresi 6-8 Mayıs 2010 Zonguldak
Düzenleyen Kuruluş: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Güven MURAT
Tebliğ Sayısı: 102

X. Ulusal İşletmecilik Kongresi 5-7 Mayıs 2011 Kuşadası/Aydın
Düzenleyen Kuruluş: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ömür N. Timurcanday ÖZMEN
Tebliğ Sayısı: 96

XI. Ulusal İşletmecilik Kongresi 10-12 Mayıs 2012 Konya
Düzenleyen Kuruluş: Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mahmut TEKİN
Tebliğ Sayısı: 190

XII. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2-4 Mayıs 2013 Marmaris/Muğla
Düzenleyen Kuruluş: İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mahmut PAKSOY
Tebliğ Sayısı: 133

XIII. Ulusal İşletmecilik Kongresi 8-10 Mayıs 2014 Kemer/Antalya
Düzenleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Uğur YOZGAT
Tebliğ Sayısı: 197

XIV. Ulusal İşletmecilik Kongresi 7-9 Mayıs 2015 Aksaray
Düzenleyen Kuruluş: Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Himmet KARADAL
Tebliğ Sayısı: 211

XV. Ulusal İşletmecilik Kongresi 26-28 Mayıs 2016 İstanbul
Düzenleyen Kuruluş: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Halim KAZAN
Tebliğ Sayısı: 302