Değerli Akademisyenler,
16. Ulusal İşletmecilik Kongresi genişletilmiş özet değerlendirme süreci bitmiş bulunmaktadır. Daha önce ilan edildiği gibi bildirilerini kongre kitapçığında (Dijital pdf) tam metin olarak yayınlamak isteyen katılımcılar, tam metin bildirilerini 10 Nisan 2017 tarihine kadar gönderebilirler. Tam metin yazım kuralları için www.uiiid.com adresine bakınız.
Bildirilerini ECONLIT, EBSCO, ASOS, INDEX COPERNICUS, TÜBİTAK ULAKBİM, ARASTIRMAX, AKADEMİK DİZİN, İDEAL ONLINE ve SOBİAD tarafından taranan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi özel sayısında makale olarak yayınlatmak isteyen katılımcılar, 25 Haziran 2017 tarihine kadar derginin yazım kuralları çerçevesinde formatlayarak tam metin olarak gönderebilirler.
Tam metin bildiriler hem kongre kitapçığında bildiri olarak hem de dergide makale olarak yayınlanabilir veya sadece birinde yayınlanabilir. Tercih, kongre katılımcılarına aittir.
Uluslararası İktisaidi ve İdari İncelemeler Dergisi Kongre Özel Sayısı için süreç kongrenin hemen ardından başlayacak ve 2017 yılı içinde elektronik olarak basılacaktır. Makale için özel sayı başvurusunda herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Makale Yayınlama Takvimi:

  • 25 Haziran 2017, kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinlerinin gönderimi
  • Temmuz-Eylül 2017 hakem sürecinde makalelerin değerlendirilmesi
  • Ekim-Kasım 2017 yayınlanma süreci

Saygılarımızla.
Kongre Yürütme Kurulu