YÜRÜTME KURULU SEKRETERYASI

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENTÜRK
Arş. Gör. Cihat KARSLI
Arş. Gör. Miray BAYBARS
Arş. Gör. Ceren Deniz TATARLAR
Arş. Gör. Fatma DEMİRCAN KESKİN
Arş. Gör. Ayşe KARAÇİZMELİ
Arş. Gör. Hakan ERKAL
Arş. Gör. Özgür BABACAN
Arş. Gör. Yunus KAYMAZ
Arş. Gör. İnanç KABASAKAL
Arş. Gör. Ezgi KABASAKAL