YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN

Arş. Gör. Dr. Erhan ZALLUHOĞLU