YÜRÜTME KURULU VE DÖNEM BAŞKANI

Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölüm Başkanı